ارسال تیکت

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  حسابداری

برای بررسی مشکلات مالی، درخواست یا پیگیری فاکتور، درخواست تمدید، ارتقا یا سفارش سرویس از این بخش استفاده نمایید.


  سوالات پیش از خرید

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با مسائل فنی و یا مالی از این بخش استفاده نمایید.


  گزارش خطا

برای پیگیری و اطلاع خطا در سامانه AutoVM